A-team Onderwijs: een aanbod voor het Stadsnetwerk Gelijke Kansen

Werken aan en leren van complexe situaties in het onderwijs aan nieuwkomers in Utrecht.

A-teams Onderwijs
OpenEmbassy ondersteunt ca. 900 jonge nieuwkomers (PO en VO) in heel Nederland 1-op-1 bij het schoolwerk met Thuisonderwijsmaatjes. Onder deze kinderen en hun ouders doet openEmbassy onderzoek naar obstakels voor het onderwijs aan jonge nieuwkomers. Zie deze website. Daarnaast lossen ze met actieonderzoek complexe casuïstiek rond integratie en onderwijs op en leren zo over hoe het onderwijs aan jonge nieuwkomers beter kan.

Omdat Utrecht een stevig stadsnetwerk heeft en omdat we ca. 100 Utrechtse kinderen ondersteunen, pakken ze graag 2-4 casus op in die stad. Dat betekent dat jullie samen met alle betrokkenen een doorbraak creëren in situaties op het snijvlak van systeem- en leefwereld, zoals conflicten tussen ouders en school, onmacht bij professionals rondom gedrag en schoolprestaties, thuiszitters etc. Bij het actieonderzoek werken ze in A-teams van één actieonderzoeker en één sleutelpersoon die de moedertaal van het kind spreekt. In elke casus maken ze een perspectiefplan, waarmee professionals én ouders weer grip op de situatie krijgen en er weer perspectief voor beide ontstaat. Meer over de A-team-methode lees je hier.

Op basis van de casuïstiek en onderzoek in de community ontwikkelen ze inzicht in hoe het onderwijs beter in kan spelen op jonge nieuwkomers. Deze lessen delen ze direct met het hele veld in Utrecht. OpenEmbassy ondersteunt het veld vervolgens met het ontwerpen van oplossingen die de positie van jonge nieuwkomers in het onderwijs structureel verbeteren.

De vraag van OpenEmbassy aan het Stadsnetwerk

  • Willen jullie in de periode september-december 2021 twee tot vier casus aanreiken, die ons A-team Onderwijs oplost samen met het veld?
  • En willen jullie op basis van de kennis die daaruit voortkomt meewerken aan het verbeteren van de positie van jonge Utrechtse nieuwkomers op school?

Waarom zou je meedoen?

  • Om snel resultaat te boeken in veelal slepende casuistieken
  • Om als netwerk veel te leren over wat nieuwkomers nodig hebben in het onderwijs
  • Om zo te werken aan structureel gelijkere kansen voor kinderen van nieuwkomers

Wat is de volgende stap?

  • Als jullie openstaan voor het idee, maken de A-teamleden graag kennis, en geven ze een presentatie over hun werkwijze en bespreken ze de randvoorwaarden (september-oktober)
  • Vervolgens spreek je af hoeveel casus jullie minimaal gaan oppakken in genoemde periode en wat de wijze van verwijzen wordt. (Vanaf oktober)
  • En spreken jullie af hoe het leer- en ontwerpgedeelte wordt vormgeven. (Vanaf november)

 

De A-teams Onderwijs worden gefinancierd door de Porticus Foundation. Naast Utrecht pakken ze in Amsterdam en Rotterdam casus op, in samenspraak met het lokale veld. Deelname is dus in principe gratis. Wel geloven ze sterk in gedeelde verantwoordelijkheid van met name de lokale overheid en daarmee co-financiering tbv meer casus en verdieping van de kennis. Maar dat is niet noodzakelijk voor deelname.

 

OpenEmbassy is een social enterprise die zich inzet voor een rechtvaardiger systeem en een ontvankelijker samenleving voor nieuwkomers in Nederland.