Het Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd biedt overzicht van aanbod in extra leertijd en ondersteuning voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar met minder kansen. Het gaat om leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met taal of omdat ouders niet kunnen helpen met huiswerk of een andere kwetsbare gezinssituatie.

Als je jouw kind of leerling aanmeldt, kijken we eerst welk aanbod het beste bij de hulpvraag past. Het kind wordt niet direct geholpen, wel zo snel als mogelijk is.

Welke ondersteuning kun je verwachten?

Taal- en goede huiswerkbegeleiding spelen een belangrijke rol bij schoolsucces. In Utrecht zijn er verschillende organisaties die leerlingen koppelen aan taal- en huiswerkmaatjes. Deze vrijwilligers kunnen de leerlingen/kinderen helpen bij hun taalvaardigheid of huiswerk. Ook kunnen zij extra persoonlijke aandacht bieden en talentontwikkeling stimuleren.

Er zijn veel vrijwilligers beschikbaar. Maar we vragen scholen en andere aanmelders wel om eerst de leerlingen aan te melden die ondersteuning het hardst nodig hebben, zodat zij op korte termijn gekoppeld kunnen worden aan een taal- en huiswerkmaatje of andere vrijwilligers uit het netwerk.

De hulp kan op verschillende manieren geboden worden

  • op de scholen zelf
  • in een buurthuis of andere centrale plek in de wijk
  • bij het gezin thuis
  • op afstand via de telefoon, Skype, Whatsapp

Het Stadsnetwerk is dé plek voor iedereen die op zoek is naar ondersteuning en extra leertijd voor leerlingen in Utrecht. We werken samen om kinderen en jongeren gelijke kansen te bieden om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten optimaal te benutten. Dat doen we met aanbod dat plaatsvindt op de school, in de wijk en bij gezinnen thuis.