Welke ondersteuning voor uw leerling of kind?

Het Stadsnetwerk Gelijke Kansen biedt overzicht van aanbod in extra leertijd en ondersteuning voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar met minder kansen. Het gaat om leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met taal of omdat ouders niet kunnen helpen met huiswerk of een andere kwetsbare gezinssituatie.

Als je jouw kind of leerling aanmeldt, kijken we eerst welk aanbod het beste bij de hulpvraag past. Het kind wordt niet direct geholpen, wel zo snel als mogelijk is.

Direct aanmelden

Welke ondersteuning kun je verwachten?

Sinds de coronacrisis en het thuisonderwijs is nog duidelijker geworden hoe verschillend de kansen zijn die kinderen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Taal- en goede huiswerkbegeleiding spelen een belangrijke rol bij schoolsucces. In Utrecht zijn er verschillende organisaties die leerlingen koppelen aan taal- en huiswerkmaatjes. Deze vrijwilligers kunnen de leerlingen/kinderen helpen bij hun taalvaardigheid of huiswerk. Ook kunnen zij extra persoonlijke aandacht bieden en talentontwikkeling stimuleren. Dit doen ze op afstand via de telefoon, Skype, WhatsApp of op een andere manier. Fysieke ontmoetingen zijn inmiddels ook weer gestart. Via het Stadsnetwerk kun je een leerling aanmelden voor extra ondersteuning.

Er zijn veel vrijwilligers beschikbaar. Maar we vragen scholen en andere aanmelders wel om eerst de leerlingen aan te melden die ondersteuning het hardst nodig hebben, zodat zij op korte termijn gekoppeld kunnen worden aan een taal- en huiswerkmaatje of andere vrijwilligers uit het netwerk.

Benieuwd naar welke organisaties zijn aangesloten? Bekijk een overzicht van alle organisaties uit het Stadsnetwerk.