Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd

Het Stadsnetwerk is dé plek voor iedereen die op zoek is naar ondersteuning en extra leertijd voor leerlingen in Utrecht. De aangesloten vrijwilligersorganisaties en samenwerkingspartners werken samen om kinderen en jongeren gelijke kansen te bieden om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten optimaal te benutten. De ambassadeurs van het stadsnetwerk lossen de vraag niet zelf op, maar kijken samen met jou naar de vraag en verwijzen naar de juiste organisatie voor het juiste aanbod dat plaatsvindt op school, in de wijk of bij de gezinnen thuis.

Benieuwd naar alle aangesloten organisaties en wat zij bieden? Download hier de flyer.

Talentontwikkeling

Bij talentontwikkeling ligt de nadruk op dat leerlingen hun talent kunnen ontdekken en ontplooien.

Taalontwikkeling

Goed leren lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het opgroeien in een taalrijke omgeving is bepalend voor het welzijn en geluk van jonge kinderen.

Maatjestraject

In een maatjestraject wordt een kind aan een vrijwilliger gekoppeld voor langere tijd. Ze ondernemen samen activiteiten na schooltijd of in het weekend.

Sociaal/ emotionele ondersteuning

Soms is er extra hulp nodig voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.

Huiswerkbegeleiding

Sommige kinderen hebben hulp nodig bij het maken van hun huiswerk. Dit kan soms lastig te organiseren zijn, bijvoorbeeld omdat er weinig geld is.

Ervaringsverhalen

Regelmatig interviewen we organisaties die zijn aangesloten bij ons netwerk. Van maatjes tot vrijwilligers, lees hun ervaringen.