Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd

Het Stadsnetwerk Gelijke Kansen is een netwerk van scholen en ongeveer 30 maatschappelijke organisaties in Utrecht. Wij nemen hulpvragen vanuit het onderwijs en het maatschappelijk aanbod onder de loep, brengen signalering in kaart en wij werken aan duurzame samenwerkingen tussen het onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Ons doel is om te investeren in kwaliteit van ondersteuning voor kinderen en jongeren en te zorgen dat ieder kind een eerlijke kans krijgt. Op dit moment coördineert Taal Doet Meer de samenwerking. We werken samen met:

  • Ongeveer 30 maatschappelijke organisaties
  • Utrechtse scholen (primair en voortgezet onderwijs)
  • Gemeente Utrecht
  • Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht
  • Bibliotheek Utrecht
  • Samenwerkingsverbanden PO & VO

Ideeën of tips?

Het Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd is volop in ontwikkeling. Heb jij ideeën of tips over deze samenwerking? Neem dan contact met ons op.