In gesprek met...

Maroussia

Maroussia is matchcoördinator bij Big Brothers Big Sisters: een organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen van 6 tot 18 jaar die wonen in gezinnen die rondkomen van een minimuminkomen. “De Big maakt niet alleen impact in het leven van de Little door er voor hem of haar te zijn. Wij zien de impact die een match heeft vaak ook andersom: dat de Little veel impact maakt in het leven van de Big."

Shenhat en Evelien

Mentor Evelien is gekoppeld aan pupil Shenhat (groep 8). In februari 2022 zijn ze gestart met wekelijks afspreken. Shenhat is tweeëneenhalf jaar geleden vanuit Eritrea naar Nederland gekomen. En niet alleen: haar vader, moeder en vijf broers kwamen allemaal mee. Inmiddels is er nog een broertje bijgekomen. Toen ze in Nederland kwam, sprak ze nog geen Nederlands. Ze kwam bij de Taalschool Utrecht terecht, die haar uiteindelijk doorverwees naar School’s cool.

Wishing Well West

Becky & Amine Wishing Well West is een bewonersorganisatie opgericht door bewoners en kunstenaars uit de wijk Lombok in Utrecht. Ze zijn in 10 jaar uitgegroeid tot een community waar mensen uit veel verschillende culturen zich thuis voelen en actief zijn voor elkaar en voor de stad! Één van de trajecten die Wishing Well West aanbiedt is Taal & Talent.

Taal Doet Meer

Het taalmentoraat van Taal Doet Meer is voor leerlingen van 8 tot 16 jaar, voor wie taalvaardigheid een belemmering vormt. De leerling wordt gekoppeld aan een vrijwillige taalmentor en gaan dan samen op een creatieve en speelse manier aan de slag met taal. Rayyan en Anas werden gekoppeld aan taalmentor Bastiaan.

Big Brothers Big Sisters

Big Anne en Little Leya De organisatie Big Brothers Big Sisters is er voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar oud. De ‘Littles’ worden gekoppeld aan een Big Brother of Sister om na schooltijd of in het weekend samen iets te ondernemen.

Stichting Handje Helpen

Anouk begeleidt sinds oktober 2021 een gezin dat bestaat uit een moeder met twee zoontjes. De moeder spreekt wel Nederlands, maar thuis wordt vooral Turks gepraat. Ook op de school van de jongens wordt niet altijd goed Nederlands gesproken. Hierdoor hebben zij moeite met de Nederlandse taal. Daarom gaat Anouk elke week twee uur langs om te spelen en de jongens te helpen om hun Nederlands te verbeteren.

Wil jij ook graag jouw ervaringsverhaal met ons delen? Mail ons!