Voor scholen

Het kan zijn dat er meer ondersteuning in de klas nodig is op het gebied van extra leertijd. Denk hierbij aan voorlees en/of (taal)ondersteuning in de klassen. Ook is een langdurig traject met een buitenschoolse organisatie mogelijk. Je kunt je hiervoor als school aanmelden.

Hulp op school

Op zoek naar extra ondersteuning in de klassen? Hierbij kan je denken aan vrijwilligers die kunnen voorlezen, ondersteunen bij de rekenles of extra handen in de klas kunnen bieden. Vaak gaat het om maatwerk in samenwerking met de organisatie en de school. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Buitenschools traject

Ben je als school op zoek naar een langdurige samenwerking met een buitenschoolse organisatie vanuit het stadsnetwerk? Dan is het handig om contact op te nemen met de projectleider van Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd. Deze kijkt met je mee welke organisatie en financiële mogelijkheden er zijn om een samenwerking op te zetten.