Privacyverklaring

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd zich aan de regels vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet bescherming persoonsgegevens.

Gebruikers van de website

Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren en om anonieme statistieken over de bezoekers te genereren. De gegevens die worden verzameld met cookies worden niet gedeeld. Het IP-adres van de bezoeker wordt geanonimiseerd.

Bewaren van persoonsgegevens bij invullen formulier

Wanneer je een leerling aanmeldt via het formulier, bewaren wij alle ingevulde persoonsgegevens alleen in ons aanmeldingsbestand. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om te kunnen beoordelen of wij leerlingen kunnen koppelen aan een van de vrijwilligersorganisaties uit ons bestand. Hieronder vallen NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Verder bewaren wij geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe verwerken wij gegevens?

Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd treft passende maatregelen ter beveiliging van verwerkte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slechts voor enkele medewerkers van Taal Doet Meer toegankelijk vanaf versleutelde opslaglocaties.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om vragen te beantwoorden en een koppeling te maken tussen een leerling (of meerdere leerlingen) en een passende organisatie. Nadat de koppeling gemaakt is, kan het zijn dat de gegevens nog worden bewaard omdat je bijvoorbeeld verbonden blijft aan Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd.

Wanneer je het formulier invult, worden je gegevens maximaal een jaar bewaard.

Hoe kun je je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Je kunt te allen tijde een e-mail sturen naar communicatie@stadsnetwerkgelijkekansen.nl om je gegevens in te zien of te wijzigen. Een medewerker van het Stadsnetwerk stuurt je zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, een overzicht van je gegevens toe. Je kunt de gegevens wijzigen of laten verwijderen.

reCAPTCHA

Voor het tegengaan van spam maakt deze site gebruik van reCAPTCHA v3. Zie verder Google’s privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden.

Heb je vragen over ons privacybeleid? Mail dan naar communicatie@stadsnetwerkgelijkekansen.nl